Městský útulek Neratovice

Financování

Roční rozpočet útulku se skládá z několika částí a každý rok je nepatrně jiný. Největší podíl tvoří finance od města, menší část pak příspěvky od dárců.

Finance od města jsou rozděleny na dvě části – finance na krmení psů a na provoz a opravy útulku. Finance na krmivo nám město poskytuje v dostačující výši, částky poskytované na provoz a opravy jsou zpravidla menší, a proto kdykoliv vítáme finanční pomoc od veřejnosti.

Finanční příspěvky od veřejnosti využíváme buď na akutní údržbu útulku (čisticí prostředky, drobné opravy apod.) či k nákupu kvalitnějšího krmiva pro psy.