Městský útulek Neratovice

CO SE DĚJE S ODCHYCENÝMI PSY

Odchyt psů provádí pouze Městská policie Neratovice, která má čtecí zařízení na čipy, při odchytu psy rovnou kontroluje a případně uvědomuje majitele. Psa nafotí a sepíše protokol, který vkládá i do schránky útulku. Všichni psi jsou vedeni v evidenci, včetně fotografií. Po odchytu je pes převezen do útulku a umístěn do karanténního kotce. Veterinář odchycené psy vyšetří do 24 hodin a po 7 dnech naočkuje. Poté je pes přeložen do nekaranténní části útulku.

Pokud se majitel psa ohlásí do 24 hodin, může mu ho policie předat bez jakýchkoliv poplatků. Pokud se majitel přihlásí až po 24 hodinách, musí být u předávání psa i pracovníci útulku a majitel je povinen uhradit provedená veterinární vyšetření a poplatek 80 Kč/den, který pokrývá péči o psa.

Pokud se majitel nepřihlásí do 7 dnů, může být zvíře vydáno novému majiteli. Pokud se do půl roku po převzetí psa do adoptivní péče původní majitel ozve, pes mu musí být vydán a dočasný osvojitel má právo na úhradu všech vzniklých výdajů za psa. Po dobu dočasné péče (půl roku) je majitelem psa Městský úřad Neratovice.

Novým majitelům jsou psi vydáváni bezplatně, po předložení platného průkazu totožnosti. U nových majitelů jsou namátkově prováděny kontroly.